Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Kromatin Immunoprecipitation från mänskliga embryonala stamcellslinjer
 
Click here for the English version

Kromatin Immunoprecipitation från mänskliga embryonala stamcellslinjer

Article doi: 10.3791/780
July 22nd, 2008

Summary July 22nd, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Differentieringen av ESK sammanfaller med celltyp specifika förändringar i struktur och sammansättning av kromatin. Upptäckten av dessa förändringar ger värdefulla insikter i de mekanismer som definierar stemcellness och celldifferentiering. Kromatin immunoprecipitation (chip) är en värdefull metod för att dissekera de molekylära mekanismerna bakom differentiering stamceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter