Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Struktur av utbildad Forelimb Nå i Rat
 
Click here for the English version

Struktur av utbildad Forelimb Nå i Rat: förflyttning Rating Scale

Article DOI: 10.3791/816
August 8th, 2008

Chapters

Summary August 8th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den skickliga nå skala delar förflyttningar genom en forelimb i en räckhåll för mat agera i komposit ingående komponenter som vardera bedöms med en tregradig skala. Den skattningsskala beskrivs för en normal råtta och kan tillämpas mot att kunna utvärdera neurologiska motoriska störningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter