Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Använda Gene Pulser MXcell elektroporation System till transfektera primärceller med hög verkningsgrad
 
Click here for the English version

Använda Gene Pulser MXcell elektroporation System till transfektera primärceller med hög verkningsgrad

Article DOI: 10.3791/1662-v 12:56 min January 7th, 2010
January 7th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna procedur visar hur du använder Gene Pulser MXcell elektroporation systemet för att snabbt och enkelt identifiera de bästa elektroporation förutsättningarna för mus embryonala fibroblaster (MEFs) eller andra primära celler. Överväganden för felsökning diskuteras också i den tillhörande video.

Tags

Cellbiologi Primär cell elektroporation MEF Bio-Rad Gene Pulser MXcell transfektion GFP
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter