Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Genomvid Analys med hjälp av chip för att identifiera isoform-specifik gen mål
 
Click here for the English version

Genomvid Analys med hjälp av chip för att identifiera isoform-specifik gen mål

Article DOI: 10.3791/2101
July 7th, 2010

Chapters

Summary July 7th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här är vi presentera en kromatin immunoprecipitation (chip) Förfarandet för arvsmassan plats för hela analys av protein isoformer som skiljer sig en histon-bindande domän. Vi tillämpar den till chip-Seq analys för att identifiera målen för KDM5A/JARID1A/RBP2 histon demetylas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter