Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kombination av självhäftande tejp grundad på provtagning och fluorescens På plats Hybridisering för snabb upptäckt av Salmonella På färskvaror
 
Click here for the English version

Kombination av självhäftande tejp grundad på provtagning och fluorescens På plats Hybridisering för snabb upptäckt av Salmonella På färskvaror

Article doi: 10.3791/2308
October 18th, 2010

Summary October 18th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver ett enkelt självhäftande tejp-metoden för provtagning av tomat och andra färska ytor produkter, följt av en snabb helcellsvaccin upptäckt av

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter