Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Miljömässigt Inducerad Heritable Förändringar i Lin
 
Click here for the English version

Miljömässigt Inducerad Heritable Förändringar i Lin

Article DOI: 10.3791/2332-v 08:10 min January 26th, 2011
January 26th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Växande några linsorter i näringsämne stressen resulterar i genetisk variation inom en delmängd av genomet och fenotypisk variation. En komplex insättning på en viss plats är förknippad med tillväxt under olika näringsämnen regimer och med förändringar i genuttryck runt denna webbplats.

Tags

Växtbiologi lin genomet variation miljöbetingad stress små RNA förändrad genexpression
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter