Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Skiva Förberedelse, Organotypic Tissue odling och luciferas Inspelningen av Clock geners aktivitet i suprachiasmatiska Nucleus
 
Click here for the English version

Skiva Förberedelse, Organotypic Tissue odling och luciferas Inspelningen av Clock geners aktivitet i suprachiasmatiska Nucleus

Article DOI: 10.3791/2439-v 10:07 min February 15th, 2011
February 15th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förfarandet för att förbereda skivor som innehåller den vuxna musen hypothalamus suprachiasmatiska kärnan (SCN), och en snabb väg till kulturen SCN vävnaden i organotypic kultur skick, redovisas. Vidare är mätning av oscillerande klockan gen protein uttryck med hjälp av dynamiska luciferas reporter teknik som beskrivs.

Tags

Neurovetenskap suprachiasmatiska kärna möss organotypic vävnadsodling dygnsrytm klocka gen period 2 luciferas
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter