Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

İnsan Nöral Kök Hücreler Sayma
 
Click here for the English version

İnsan Nöral Kök Hücreler Sayma

Article DOI: 10.3791/262
August 22nd, 2007

Chapters

Summary August 22nd, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Canlı hücreler tam sayısının Bilgi, birçok doku kültürü manipülasyonlar için gereklidir. Bu protokol, canlı ve ölü hücreleri arasındaki ayrım ve hemasitometre kullanarak hücrelerin miktarını nasıl açıklamaktadır. Insan sinir kök / prekürsör hücrelerinin (hNSPCs) sayma açıklar olsa da, diğer hücre türleri için kullanılabilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter