Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Räkna mänskliga neurala stamceller
 
Click here for the English version

Räkna mänskliga neurala stamceller

Article DOI: 10.3791/262
August 22nd, 2007

Chapters

Summary August 22nd, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kunskap om det exakta antalet livskraftiga celler krävs för många manipulationer vävnadsodling. Detta protokoll beskriver hur att skilja mellan levande och döda celler och kvantifiera celler med hjälp av en hemacytometer. Även om det beskriver räknar mänskliga neurala stamceller / föregångare celler (hNSPCs), kan den användas för andra celltyper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter