Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Passaging mänskliga neurala stamceller
 
Click here for the English version

Passaging mänskliga neurala stamceller

Article DOI: 10.3791/263
August 22nd, 2007

Chapters

Summary August 22nd, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förmågan att manipulera mänskliga neurala stamceller / föregångare celler (hNSPCs) in vitro gör det möjligt att undersöka deras nytta som cell transplantationer i terapeutiskt syfte och för att utforska människans neurala utveckling. Detta protokoll presenteras en metod för odling och passaging hNSPCs i hopp om att öka reproducerbarhet av mänskliga stamceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter