Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Hög genomströmning Mätning och klassificering av organiska P i miljöprover
 
Click here for the English version

Hög genomströmning Mätning och klassificering av organiska P i miljöprover

Article DOI: 10.3791/2660-v 08:58 min June 8th, 2011
June 8th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en hög genomströmning metod för enzymatisk hydrolys som använder en mikroplattor läsare för att mäta och klassificera marken fosfor som P monoestrar, P diestrar och oorganiska P. Upp till 96 prov kan mätas på en gång i en standard laboratorium.

Tags

Mikrobiologi 52 fosfor enzymatisk hydrolys jord gödsel fosfatas fytinsyra NaOH-EDTA organiska fosforföreningar molybdat organiska P
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter