Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Immuncytokemi
 
Click here for the English version

Immuncytokemi: Mänskliga neurala stamceller

Article DOI: 10.3791/267
August 24th, 2007

Chapters

Summary August 24th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Immuncytokemi är en kraftfull metod för att bestämma närvaro, subcellulära lokalisering, och relativ förekomst av ett antigen av intresse i odlade celler. Detta protokoll utgör en enkel att följa antal steg som gör det möjligt för en att bevara antikroppar och få ut det mesta av ens färgning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter