Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Struktur av HIV-1 kapsid församlingar med Cryo-elektronmikroskopi och Iterativ Helical Real-utrymme återuppbyggnad
 
Click here for the English version

Struktur av HIV-1 kapsid församlingar med Cryo-elektronmikroskopi och Iterativ Helical Real-utrymme återuppbyggnad

Article DOI: 10.3791/3041
August 9th, 2011

Chapters

Summary August 9th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskrivs en metod för att få en tredimensionell (3D) strukturen av spiralformade samman molekyler med hjälp av cryo-elektronmikroskopi. I detta protokoll använder vi HIV-1 kapsid församlingar för att illustrera den detaljerade 3D-rekonstruktion förfarande för att uppnå en densitet kartan med den iterativa spiralformade verkliga rymden rekonstruktion metoden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter