Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Biofysiska analyser för att undersöka mekaniska egenskaper Interphase cellkärnan
 
Click here for the English version

Biofysiska analyser för att undersöka mekaniska egenskaper Interphase cellkärnan: grundmaterial Sila Ansökan och Microneedle Manipulation

Article DOI: 10.3791/3087
September 14th, 2011

Chapters

Summary September 14th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar två oberoende, mikroskop-baserade verktyg för att mäta den inducerade kärnkraft och cytoskelettala deformationer i singel, lever fastsittande celler som svar på globala eller lokala stam ansökan. Dessa tekniker används för att bestämma nukleära stelhet (dvs deformerbarhet) och sond intracellulära kraftöverföring mellan kärnan och cytoskelettet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter