Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Upptäckt av Histon Ändringar i blad
 
Click here for the English version

Upptäckt av Histon Ändringar i blad

Article DOI: 10.3791/3096-v 07:09 min September 23rd, 2011
September 23rd, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En pålitlig och användbar metod för att upptäcka histon ändringar på specifik anläggning gener beskrivs. Den metod som kombinerar kromatin immunoprecipitation (chip) och i realtid av kvantitativ PCR. Den tillåter detektion av histon modifieringar på specifika gener med en roll i olika fysiologiska processer.

Tags

Molekylärbiologi kromatin kromatin immunoprecipitation chip histoner ändringar PCR växt molekylär biologi växt promotor kontroll genreglering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter