Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Emballasje HIV-eller FIV-baserte Lentivector Expression konstruerer og transduksjon av VSV-G Pseudotyped viruspartikler
 
Click here for the English version

Emballasje HIV-eller FIV-baserte Lentivector Expression konstruerer og transduksjon av VSV-G Pseudotyped viruspartikler

Article DOI: 10.3791/3171
April 8th, 2012

Chapters

Summary April 8th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lentiviral uttrykk vektorer er de mest effektive biler for stabilt uttrykke forskjellige effektor molekyler eller reporter konstruksjoner i å dele og ikke-delende celler hos pattedyr og hele organismer. Her tilbyr vi en protokoll om hvordan å pakke lentivector uttrykk konstruksjoner i pseudoviral partikler og til transduce målceller ved hjelp av pseudoviral partikler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter