Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantitativ analys av Random migration av celler med Time-lapse video Mikroskopi
 
Click here for the English version

Kvantitativ analys av Random migration av celler med Time-lapse video Mikroskopi

Article doi: 10.3791/3585
May 13th, 2012

Summary May 13th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna metod tillåter övervakning av celler i realtid och kvantitativa mätningar av olika parametrar cellmigrering såsom hastighet, förskjutning, och hastighet. Till skillnad från de traditionella metoderna, är detta realtid strategi inte bygger på endpoint kvantitativa migration mätningar, utan den ger övervaka och beräkna olika parametrar kontinuerligt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter