Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av Neural Crest migration och differentiering av Cross-arter Transplantation
 
Click here for the English version

Analys av Neural Crest migration och differentiering av Cross-arter Transplantation

Article doi: 10.3791/3622
February 7th, 2012

Summary February 7th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett tillvägagångssätt för att analysera migration och slutligen öde fågel neurallistceller i vaktel-chick chimära embryon beskrivs. Denna metod är en enkel och okomplicerad teknik för att spåra neurallistceller under migration och differentiering som annars är svåra att skilja inom ett obehandlade kycklingembryo.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter