Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analysen av Purkinje Cell Dendritic Morfologi i Organotypiska slice kulturer
 
Click here for the English version

Analysen av Purkinje Cell Dendritic Morfologi i Organotypiska slice kulturer

Article DOI: 10.3791/3637-v 08:00 min March 21st, 2012
March 21st, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll som gör det möjligt att visa och för att kvantitativt bedöma morfologi av den dendritiska träd individuella Purkinje celler odlade i organotypiska cerebellära slice kulturer. Detta protokoll är avsett att främja studier av mekanismerna för Purkinje celler dendritiska utveckling.

Tags

Neuroscience dendritisk utveckling dendritisk förgrening lillhjärnan Purkinje-celler
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter