Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Open Access.

Tandem Affinity Arıtma kullanarak Protein etkileşim Ortaklar belirlenmesi
 
Click here for the English version

Tandem Affinity Arıtma kullanarak Protein etkileşim Ortaklar belirlenmesi

Article DOI: 10.3791/3643
February 25th, 2012

Chapters

Summary February 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tandem afinite saflaştırma proteinlerine bağlanma ortaklarının belirlenmesi için sağlam bir yaklaşımdır. Kavramı kanıtı olarak, bu metodoloji konak hücre faktörü için inisiyasyon dahil eş-tortu ile iyi karakterize çevirisi başlatma faktörü eIF4E uygulanmıştır. Bu yöntem, kolaylıkla bir hücre ya da viral proteini için uyarlanmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter