Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mikropipette Aspirasjon av substrat-tilkoblede celler å anslå Cell Stivhet
 

Mikropipette Aspirasjon av substrat-tilkoblede celler å anslå Cell Stivhet

Article doi: 10.3791/3886
September 27th, 2012

Summary September 27th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her beskriver vi en rask og enkel metode for å måle celle stivhet. Det generelle prinsipp ved denne tilnærmingen er å måle membran deformasjon i respons til veldefinerte undertrykk påføres gjennom en mikropipette til celleoverflaten. Denne metoden gir et kraftig verktøy for å studere biomekaniske egenskaper substrat-tilkoblede celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter