Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mikropipett Aspiration av substrat-anslutna celler att uppskatta Cell Styvhet
 

Mikropipett Aspiration av substrat-anslutna celler att uppskatta Cell Styvhet

Article doi: 10.3791/3886
September 27th, 2012

Summary September 27th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en snabb och enkel metod för att mäta cell styvhet. Den allmänna principen i denna strategi är att mäta membran deformation som svar på väldefinierade undertryck appliceras via en mikropipett till cellytan. Denna metod ger ett kraftfullt verktyg för att studera biomekaniska egenskaper hos substrat-anslutna celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter