Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Effektiv Chromatin immunoprecipitation hjelp Begrense mengder biomasse
 
Click here for the English version

Effektiv Chromatin immunoprecipitation hjelp Begrense mengder biomasse

Article DOI: 10.3791/50064
May 1st, 2013

Chapters

Summary May 1st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en robust metode til kromatin ved hjelp av immunoutfelling primære T-celler. Metoden bygger på standard tilnærminger, men bruker et bestemt sett av betingelser og reagenser som kan øke effektiviteten for begrensede en mengder av celler. Viktigere er en detaljert beskrivelse av data analysefasen presentert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter