Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

2-kärlocklusion / Hypotension
 
Click here for the English version

2-kärlocklusion / Hypotension: En Rat modell för Global hjärnischemi

Article DOI: 10.3791/50173-v 09:29 min June 22nd, 2013
June 22nd, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bilateralt halspulsådern ocklusion kombination med systemisk hypotension producerar globala hjärnischemi i råtta, vilket resulterar i skador på hippocampus med reproducerbar svårighetsgrad. Djurförsök är nedsatt med förutsägbara mönster av hjärnskada, återkräva de ändamålsenligt, och dödligheten är jämförelsevis låga.

Tags

Medicin medicinsk teknik neurobiologi neurovetenskap immunologi anatomi fysiologi kardiologi hjärnischemi ischemi reperfusion hjärtstillestånd återupplivning 2VOH hjärnskada modell CA1 hippocampus nervceller hjärna neuron blodkärl ocklusion hypotension djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter