Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Post-inbäddade immunoguld Märkning av Synaptic proteiner i hippocampus slice kulturer
 

Post-inbäddade immunoguld Märkning av Synaptic proteiner i hippocampus slice kulturer

Article doi: 10.3791/50273
April 3rd, 2013

Summary April 3rd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lokaliseringen och distribution av proteiner ger viktig information för att förstå deras cellulära funktioner. Den överlägsna rumsliga upplösningen av elektronmikroskopi (EM) kan användas för att bestämma den subcellulära lokaliseringen av ett givet antigen efter immunohistokemi. För vävnader i centrala nervsystemet (CNS), bevarar strukturell integritet bibehållen antigenicitet har varit särskilt svårt i EM studier. Här antar vi ett förfarande som har använts för att bevara strukturer och antigener i CNS för att studera och karakterisera synaptiska proteiner i råtta hippokampala CA1 pyramidala neuroner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter