Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metabola Märkning och Membrane Fraktione för jämförande proteomik analys av
 
Click here for the English version

Metabola Märkning och Membrane Fraktione för jämförande proteomik analys av

Article DOI: 10.3791/50535
September 28th, 2013

Chapters

Summary September 28th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en robust metod för fraktionering av växtplasmamembran in i tvättmedelsresistenta och detergent lösliga membran baserad på en blandning av omärkt och in vivo fullt 15 N märkta Arabidopsis thaliana cellkulturer. Förfarandet används för jämförande proteomik studier för att förstå signaleringsprocesser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter