Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

Için optimize Protokoller
 
Click here for the English version

Için optimize Protokoller

Article doi: 10.3791/50620
March 23rd, 2014

Summary March 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mycobacterium leprae, cüzzam neden olan madde, in vitro olarak büyümez. Biz M. büyük miktarlarda bakım sağlamak için bir basil süspansiyon hazırlamak için protokolü takip etmek kolay bir tarif çeşitli uygulamalar için leprae. Fare ayak tabanı aşılama, canlılığı değerlendirilmesi, dondurma ve eritme basil stok tarafından yayılması için protokoller detaylı olarak tarif edilmektedir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter