Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Metoder for å studere virkningsmekanismer av antipsykotiske legemidler i
 
Click here for the English version

Metoder for å studere virkningsmekanismer av antipsykotiske legemidler i

Article DOI: 10.3791/50864-v 07:35 min February 4th, 2014
February 4th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tilnærminger for å teste effekten av antipsykotiske medikamenter (APDS) i Caenorhabditis elegans blir demonstrert. Analysene er beskrevet for å teste narkotika effekter på utvikling og levedyktighet og på pharyngeal pumping rate. Disse metodene er også aktuelt for farmakogenetiske eksperimenter med narkotika andre enn APDS klasser.

Tags

Neuroscience antipsykotisk medikament, Klozapin forsinket utvikling dødelighet nematode Farmakogenetikk svelget pumping schizofreni
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter