Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

In vivo Fødselsdepression Elektroporation og Time-lapse Imaging af neuroblast Migration i Mouse Akut hjerneskiver
 
Click here for the English version

In vivo Fødselsdepression Elektroporation og Time-lapse Imaging af neuroblast Migration i Mouse Akut hjerneskiver

Article DOI: 10.3791/50905-v 10:51 min November 25th, 2013
November 25th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuroblast migration er en grundlæggende begivenhed i postnatal neurogenesis. Vi beskriver en protokol til effektiv mærkning af neuroblasts ved in vivo postnatal elektroporation og efterfølgende visualisering af deres migration ved hjælp af time-lapse billeddannelse af akutte hjernen skiver. Vi inkluderer en beskrivelse af den kvantitative analyse af neuroblast dynamik ved video tracking.

Tags

Neuroscience tidsforskudt Imaging cellevandring Analyser elektroporation neurogenese neuroblast migration neurale stamceller subventricular zone (SVZ) rostrale vandrende stream (RMS) neonatal museunger elektroporation time-lapse imaging hjerne skive kultur sporing celle
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter