Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Sette opp en
 
Click here for the English version

Sette opp en

Article DOI: 10.3791/51278
June 28th, 2014

Chapters

Summary June 28th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hensikten med foreliggende studie var å validere reproduserbarheten av en in vitro-modell BBB involverer en rotte syngene ko-kultur av endotelceller og astrocytter. Den endothelial cell monolayer frem teer høy og lav permeabilitet LY. Uttrykk for spesifikke TJ proteiner, ble funksjonelle svar på betennelse og funksjonalitet av transportører og reseptorer vurderes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter