Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Ställa upp en
 
Click here for the English version

Ställa upp en

Article DOI: 10.3791/51278
June 28th, 2014

Chapters

Summary June 28th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med föreliggande studie var att validera reproducerbarhet en in vitro BBB-modellen som innebär en råtta syngent co-kultur av endotelceller och astrocyter. Den endotelceller cellslager presenterade hög TEER och låg LY permeabilitet. Uttryck av specifika TJ proteiner, var funktionella svar på inflammation och funktionalitet av transportörer och receptorer utvärderas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter