Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

DNBs / TNBS kolitt modeller
 
Click here for the English version

DNBs / TNBS kolitt modeller: gir innsikt i inflammatorisk tarmsykdom og effekter av fett

Article DOI: 10.3791/51297
February 27th, 2014

Chapters

Summary February 27th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

DNBs / TNBS indusert kolitt tilbyr et alternativ og billig metode for å studere patobiologi av inflammatorisk tarmsykdom. Protokollen diskutert i dette notatet skisserer vellykket bruk av DNBs å indusere kolitt hos mus og rotter, og tillater en å grundig studere verts-mediert tarm svar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter