Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nükleosid trifosfatlar - sentezinden Biyokimyasal Karakterizasyonu için
 
Click here for the English version

Nükleosid trifosfatlar - sentezinden Biyokimyasal Karakterizasyonu için

Article DOI: 10.3791/51385
April 3rd, 2014

Chapters

Summary April 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada tarif edilen protokol modifiye nükleosit trifosfat yol açan karmaşık güzergah yolunda çok sayıda engeller açıklamak ve kesintiye uğratmak için amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu protokol bu aktive bina bloklarının sentezini ve pratik uygulamalar için onların durumu hem de kolaylaştırır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter