Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Kvantitativa Proteomics Använda Reduktiv dimetylering för Stable Isotope Labeling
 
Click here for the English version

Kvantitativa Proteomics Använda Reduktiv dimetylering för Stable Isotope Labeling

Article DOI: 10.3791/51416-v 11:53 min July 1st, 2014
July 1st, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Stabil isotopmärkning av peptider genom reduktiv dimetylering (redi märkning) är en snabb, billig strategi för noggranna masspektrometri-baserad kvantitativa proteomik. Här visar vi en robust metod för beredning och analys av proteinblandningar med hjälp av redi strategi som kan tillämpas på nästan alla prov typ.

Tags

Kemi kvantitativa proteomik masspektrometri stabil isotop reduktiv dimetylering peptidmärkning LC-MS/MS
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter