Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Hot biologisk katalys
 
Click here for the English version

Hot biologisk katalys: Isotermiska Titrering Calorimetry för att karaktärisera enzymatiska reaktioner

Article DOI: 10.3791/51487
April 4th, 2014

Chapters

Summary April 4th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Isotermisk titrering kalorimetri åtgärder värmeflöde frigörs eller absorberas i kemiska reaktioner. Denna metod kan användas för att kvantifiera enzym-katalys. I detta dokument, protokoll för instrumentella inställning, experimentera kör, och dataanalys beskrivs generellt och tillämpas på karakterisering av enzymatisk urea hydrolys av jack böna ureas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter