Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Utvinning av Venom och Venom Gland Microdissections från Spiders för proteomik och Transcriptomic Analyser
 
Click here for the English version

Utvinning av Venom och Venom Gland Microdissections från Spiders för proteomik och Transcriptomic Analyser

Article doi: 10.3791/51618
November 3rd, 2014

Summary November 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln innehåller ett protokoll för utvinning av giftet från spindlar som använder elektrisk stimulering för att 1) ​​genomföra proteomic karakterisering, 2) stimulera gift körtel genuttryck, och 3) utföra funktionella studier av gifter. Detta följs av en beskrivning av giftkörtel microdissections för gen-expressionsstudier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter