Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

 
Click here for the English version

Odling

Article DOI: 10.3791/51796-v 08:26 min August 2nd, 2014
August 2nd, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

C. elegans är oftast odlas på fasta agarplattor eller i flytande kulturer ympats med E. coli. För att förhindra bakteriella biprodukter från confounding toxikologiska och näringsmässiga undersökningar, utnyttjade vi en axenisk flytande medium, CeHR, att växa och synkronisera ett stort antal maskar för en rad tillämpningar i efterföljande led.

Tags

Molecular Biology , axeniska medier transgena mikropartikelbeskjutning heme näringslära
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter