Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Metoder for å øke følsomheten av High Resolution Melting Enkelt nucleotide polymorphism Genotyping i Malaria
 

Metoder for å øke følsomheten av High Resolution Melting Enkelt nucleotide polymorphism Genotyping i Malaria

Article doi: 10.3791/52839
November 10th, 2015 Usage Statistics

Summary November 10th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mens høy oppløsning smelte analyse gir evnen til å differensiere mellom enkelt-nukleotid polymorfismer i en heterogen populasjon, kan mutant allel forsterkning forspenning øke dens evne til å påvise tilstedeværende alleler ved relativt lave prosentandeler i en prøve. Denne protokollen beskriver forbedringer som forbedrer følsomheten av høy oppløsning smelteanalyse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter