Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tissue Karakterisering etter en ny Disaggregering metode for Skin Micro-Grafts Generation
 
Click here for the English version

Tissue Karakterisering etter en ny Disaggregering metode for Skin Micro-Grafts Generation

Article DOI: 10.3791/53579
March 4th, 2016

Chapters

Summary March 4th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den protokollen beskriver en ny metode for å disaggregert menneskelig vev, og for å skape autologe mikro-grafts som i kombinasjon med kollagen svamper, gir opphav til humane bio-komplekser er klare for bruk i behandling av hudlesjoner. Videre bevarer dette system cellenes levedyktighet av mikro grafts på forskjellige tidspunkter etter mekanisk dekomponering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter