Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analyse av Adhesjon Under skjærspenning for studier av T-lymfocytter-adhesjonsmolekyl Interactions
 
Click here for the English version

Analyse av Adhesjon Under skjærspenning for studier av T-lymfocytter-adhesjonsmolekyl Interactions

Article DOI: 10.3791/54203-v 07:40 min June 29th, 2016
June 29th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne strømnings adhesjonsassayet tilveiebringer en enkel, høy slag modell av T-celle-epitelial-celle-interaksjoner. En sprøytepumpe blir brukt til å generere skjærspenninger, og konfokal mikroskopi tar bilder for kvantifisering. Målet med disse studiene er å effektivt kvantifisere T-celle adhesjon ved hjelp av strømningsforhold.

Tags

Immunologi T-lymfocytter flow vedheft skjær stress LFA-1 ICAM-1 Rap1.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter