Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Insamling av Serum och Feeder fria Mouse embryonala stamceller konditionerade medium för ett cellfritt Approach
 

Insamling av Serum och Feeder fria Mouse embryonala stamceller konditionerade medium för ett cellfritt Approach

Article doi: 10.3791/55035
January 8th, 2017 Usage Statistics

Summary January 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll ger en metod för insamling av mus embryonala stamceller (Mesc) -konditionerat medium (Mesc-CM) härstammar från serum (fetalt bovint serum, FBS) - och matar (mus embryonala fibroblaster, MEF) -fria förutsättningar för en cell -fri tillvägagångssätt. Det kan vara tillämplig för behandling av åldrande och åldersassocierade sjukdomar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter