Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

3D Magnetic Stem Cell Aggregation och Bioreaktor Mognad för brosk Regeneration
 
Click here for the English version

3D Magnetic Stem Cell Aggregation och Bioreaktor Mognad för brosk Regeneration

Article DOI: 10.3791/55221
April 27th, 2017

Chapters

Summary April 27th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kondrogenes från stamceller kräver finjustering av odlingsbetingelser. Här presenterar vi en magnetisk metod för kondense celler, för att ett väsentligt steg initiera kondrogenes. Dessutom visar vi att dynamisk mognad i en bioreaktor applicerar mekanisk stimulering till de cellulära konstruktionerna och förbättrar brosk extracellulär matrisproduktion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter