Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optimering och jämförande analys av organellära DNA-berikningsmetoder lämpliga för nästa generations sekvensering
 
Click here for the English version

Optimering och jämförande analys av organellära DNA-berikningsmetoder lämpliga för nästa generations sekvensering

Article DOI: 10.3791/55528
July 28th, 2017

Chapters

Summary July 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Jämförelsen och optimeringen av två organellära DNA-berikningsmetoder presenteras: traditionell differentiell centrifugering och fraktionering av det totala gDNA baserat på metyleringsstatus. Vi bedömer den resulterande DNA-kvantiteten och kvaliteten, demonstrerar prestanda vid kortläsning av nästa generationens sekvensering och diskuterar potentialen för användning vid långlästsekvens med en molekylsekvensering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter