Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Virkningerne af allogene trombocyt-Rich Plasma (PRP) på den helbredende proces af sektioneret Achilles sener af rotter
 
Click here for the English version

Virkningerne af allogene trombocyt-Rich Plasma (PRP) på den helbredende proces af sektioneret Achilles sener af rotter: en metodologisk beskrivelse

Article DOI: 10.3791/55759 07:51 min March 19th, 2018
March 19th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokol beskriver evalueringsprocessen healing sener i rotter, der har været injiceres med allogen trombocyt rige plasma (PRP) eller saltvandsopløsning efter at fjerne en del af achillessenen. Forløbet af senen healing der evalueres på flere tidspunkter ved hjælp af forskellige typer af analyser.

Tags

Medicin sag 133 trombocyt-rich plasma PRP rotte Achilles-sene sene healing dyr model
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter