Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Utvikling av HiPSC-avlede serumfrie embryoidorganer for interrogasjon av 3-D stamcellerkulturer ved bruk av fysiologisk relevante analyser
 
Click here for the English version

Utvikling av HiPSC-avlede serumfrie embryoidorganer for interrogasjon av 3-D stamcellerkulturer ved bruk av fysiologisk relevante analyser

Article doi: 10.3791/55799
July 20th, 2017

Summary July 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her rapporterer vi en protokoll for å utvikle et tredimensjonalt (3-D) system fra humane induserte pluripotente stamceller (hiPSCs) som kalles serumfri embryoidlegemet (SFEB). Denne 3-D modellen kan brukes som en organotypisk skivekultur for å modellere human kortikal utvikling og for fysiologisk undersøkelse av utvikling av nevrale kretser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter