Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Diskriminering och karaktärisering av heterocellulära populationer med användning av kvantitativa bildtekniker
 
Click here for the English version

Diskriminering och karaktärisering av heterocellulära populationer med användning av kvantitativa bildtekniker

Article DOI: 10.3791/55844-v 09:48 min June 30th, 2017
June 30th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utvecklat ett nytt protokoll för att studera heterocellulär populationsdynamik som svar på störningar. Detta manuskript beskriver en bildbaserad plattform som producerar kvantitativa dataset för samtidig karakterisering av flera cellulära fenotyper av heterocellulära populationer på ett robust sätt.

Tags

Cellbiologi utgåva 124 kvantitativ mikroskopi-baserad avbildning heterocellulära samkulturer cancerassocierade fibroblaster multiplexerade analyser populationsdynamik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter