Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Influensa A Virus studier på en musmodell av infektion
 
Click here for the English version

Influensa A Virus studier på en musmodell av infektion

Article DOI: 10.3791/55898
September 7th, 2017

Chapters

Summary September 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Influensa A virus (IAVs) är viktiga mänskliga luftvägspatogener. Att förstå patogenicitet av IAVs att utföra prekliniska tester av nya vaccin metoder och, djurmodeller härma mänsklig fysiologi krävs. Här beskriver vi tekniker för att utvärdera IAV patogenes, humorala svar och vaccinets effekt med hjälp av en musmodell av infektion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter