Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Isolasjon, kultur og differensiering av benmarg Stromal celler og Osteoclast Progenitors fra mus
 
Click here for the English version

Isolasjon, kultur og differensiering av benmarg Stromal celler og Osteoclast Progenitors fra mus

Article DOI: 10.3791/56750-v 08:07 min January 6th, 2018
January 6th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denne artikkelen presenterer vi metoder å isolere og skille benmarg stromal celler og blodkreft stamceller fra musen lange ben. To forskjellige protokoller presenteres gir ulike celle populasjoner egnet for ekspansjon og differensiering inn osteoblasts, adipocytter og osteoklast.

Tags

Utviklingspsykologi biologi problemet 131 Mesenchymal isolasjon differensiering osteoblast adipocytter osteoklast
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter