Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Generasjon av standardiserte og reproduserbar Forebrain-type Cerebral Organoids fra menneske indusert Pluripotent stamceller
 
Click here for the English version

Generasjon av standardiserte og reproduserbar Forebrain-type Cerebral Organoids fra menneske indusert Pluripotent stamceller

Article DOI: 10.3791/56768
January 23rd, 2018

Chapters

Summary January 23rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cerebral organoids representerer en ny modellsystem å undersøke tidlig menneskelige hjerne utviklingen i vitro. Denne artikkelen gir detaljert metoder for å effektivt generere homogen rygg forebrain-type organoids fra menneskelige indusert pluripotent stamceller inkludert avgjørende karakterisering og godkjenningen skritt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter