Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

CRISPR/Cas9-medierad riktade Integration In Vivo som använder en homologi-medierad slutet att gå-baserad strategi
 
Click here for the English version

CRISPR/Cas9-medierad riktade Integration In Vivo som använder en homologi-medierad slutet att gå-baserad strategi

Article DOI: 10.3791/56844
March 12th, 2018

Chapters

Summary March 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den klustrade regelbundet mellanliggande kort palindromic repetitioner/CRISPR associerade protein 9 (CRISPR/Cas9) systemet ger ett lovande verktyg för genteknik och öppnar upp möjligheten att riktade integration av transgener. Vi beskriver en homologi-medierad slutet att gå (HMEJ)-baserat strategi för effektiv DNA riktade integration i vivo och riktade genterapi med hjälp av CRISPR/Cas9.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter